แผนประกันอุบัติเหตุระดับพรีเมี่ยม เพื่อคนสำคัญเช่นคุณ

จุดเด่น

PA Super VIP มอบความคุ้มครองที่เหนือระดับพร้อมบริการพิเศษเพื่อคุณ

คุ้มครองอุบัติเหตุทุกที่ทั่วโลก 24 ชั่วโมง

คุ้มครองชีวิต ทุพพลภาพหรือการสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 2-10 ล้านบาท*

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก ด้วยวงเงิน100,000 – 300,000 บาทต่อครั้ง*

ไม่ต้องสำรองจ่ายเพียงแค่แสดงบัตร Easy PA Credit**

บริการความช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับนักเดินทาง*** ช่วยเหลือในกรณีกระเป๋าเดินทาง หรือหนังสือเดินทางสูญหาย

ขณะเดินทางออกนอกประเทศไทย, บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานทูต เป็นต้น

บริการความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์*** เช่น บริการให้คำแนะนำด้านการแพทย์ทางโทรศัพท์, บริการการเคลื่อนย้าย

ผู้ป่วยฉุกเฉิน เป็นต้น

อุบัติเหตุในที่สาธารณะรับผลประโยชน์เพิ่มเป็น 2 เท่า**** เช่น อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรถไฟฟ้า, รถไฟใต้ดิน, ในลิฟต์,

ห้างสรรพสินค้า และโรงภาพยนตร์ เป็นต้น

เช็กกรมธรรม์, จ่ายเบี้ย, ค้นหาโรงพยาบาล, ยื่นเคลมง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชัน MTL Click

* ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครองที่เลือก ทั้งนี้ผลประโยชน์การสูญเสียอวัยวะ และอื่นๆ ซึ่งได้แก่ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง เป็นไปตามอัตราส่วนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

** เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลคู่สัญญาเท่านั้น ใช้บัตร Easy PA Credit เพื่อแสดงตนในการเข้ารับการรักษาพยาบาล ในกรณีประสบอุบัติเหตุต่อโรงพยาบาลคู่สัญญาโดยไม่ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้า ตามวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่ท่านเลือก ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่สะดวกเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัทฯ ผู้เอาประกันภัยสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอื่นๆ ได้ โดยสำรองค่าใช้จ่ายและนำใบรับรองแพทย์พร้อมใบเสร็จตัวจริงมาเบิกได้ที่บริษัทฯ โดยผู้เอาประกันภัยต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกให้โดยราชการ (บัตรที่มีรูปติด) ใช้ร่วมกับบัตร Easy PA Credit ทุกครั้ง

*** แพทย์ของอินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส (Intl.SOS) ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้ตัดสินใจในการให้การบริการทางการแพทย์ทั้งหมด

**** นิยามของคำว่าอุบัติเหตุสาธารณะ เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์

ติดต่อสอบถามข้อมูล ได้ที่

 

ผจก.ดาหลิน อ่อนศรีชัย (หลิน)

ตำแหน่ง ผู้จัดการขายเมืองไทย​ประกัน​ชีวิต​ สาขาขอนแก่น

TEL : 089-5714449

Line : https://line.me/ti/p/yX2sSuUTOo

Emailonsrichaid@gmail.com

Pageประกันดี มีสุข