เตรียมพร้อมรับมือ กับโรคร้ายได้ทุกระยะ

จุดเด่น

ดูแลครอบคลุม เข้าถึงทุกระยะของโรคร้าย

คุ้มครองโรคร้าย ครอบคลุมตั้งแต่ระยะเริ่มต้นมากถึง 36 โรคร้ายแรง รวมสูงสุดถึง 100 %

รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ทั้งจากเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ รวมสูงสุดถึง 100 %

รับผลประโยชน์เพิ่มเติม หากเจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน รับความคุ้มครอง 10 % และผ่าตัดขยายหลอดเลือดแดงหัวใจ รับความคุ้มครอง 10 %

ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 65 ปี

คำถามที่พบบ่อย

Q: สัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟ็ค แคร์ (CI Perfect care) ดีอย่างไร ทำไมต้องซื้อ?
A: ข้อดีของสัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟ็ค แคร์ (CI Perfect care) คือคุ้มครองโรคร้ายแรง ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นมากถึง 36 โรค โดยมีรายละเอียดความคุ้มครอง ดังนี้
1. คุ้มครองเสียชีวิต 100% ของทุนประกันภัย (จำนวนเงินเอาประกันภัย)
2. หากตรวจพบว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง จาก 36 โรค มีรายละเอียดความคุ้มครอง ดังนี้ 
   2.1 ระยะเริ่มต้นคุ้มครอง 25% ของทุนประกันภัย (จำนวนเงินเอาประกันภัย)
   2.2 ระยะกลาง** คุ้มครอง 50% ของทุนประกันภัย (จำนวนเงินเอาประกันภัย)
   2.3 ระยะรุนแรง* คุ้มครอง 100% ของทุนประกันภัย (จำนวนเงินเอาประกันภัย)
3. ผ่าตัดขยายหลอดเลือดแดงหัวใจ คุ้มครอง 10% ของทุนประกันภัย (จำนวนเงินเอาประกันภัย)***
4. กรณีตรวจพบว่าเจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนของเบาหวานคุ้มครอง 10% ของทุนประกันภัย (จำนวนเงินเอาประกันภัย)***
ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายความคุ้มครองข้อ 1 และ/หรือ ความคุ้มครองข้อ 2 รวมสูงสุดตลอดสัญญาเท่ากับร้อยละ 100 ของทุนประกันภัย (จำนวนเงินเอาประกันภัย) ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ และให้ถือว่าสัญญาเพิ่มเติมนี้สิ้นสุดผลบังคับ
หมายเหตุ:
* จ่ายผลประโยชน์โดย หัก ผลประโยชน์ที่ได้รับความคุ้มครองแล้วสำหรับความคุ้มครองข้อ 2.1 และ/หรือ ข้อ 2.2
** จ่ายผลประโยชน์โดย หัก ผลประโยชน์ที่ได้รับความคุ้มครองแล้วสำหรับความคุ้มครองข้อ 2.1 ของโรคร้ายแรงชนิดเดียวกัน (ถ้ามี)
*** จ่ายผลประโยชน์ข้อ 3 และ ข้อ 4 เพียงอย่างละ 1 ครั้ง ตลอดอายุสัญญา
 
Q: ซื้อสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง ซีไอ เพอร์เฟ็ค แคร์ (CI Perfect care) จะได้รับความคุ้มครองเลยหรือไม่?
A: โดยปกติประกันโรคร้ายแรง จะมีระยะเวลาที่ยังไม่เริ่มคุ้มครอง เพื่อป้องกันผู้ทำประกันที่รู้ว่าตัวเองป่วยหนัก ดังนั้นจึงมีเงื่อนไขที่ประกันจะเริ่มคุ้มครองภายหลังจากวันทำสัญญานับไปอีก 90 วัน

Q: สนใจซื้อประกันโรคร้ายแรง ซีไอ เพอร์เฟ็ค แคร์ (CI Perfect care) อยากรู้ว่าคุ้มครองยาวแค่ไหน?
A: หากคุณกำลังมองหาประกันโรคร้ายแรงให้ตัวเองหรือคนที่คุณรัก ซีไอ เพอร์เฟ็ค แคร์ (CI Perfect care) คือคำตอบ เพราะประกันโรคร้ายแรง ซีไอ เพอร์เฟ็ค แคร์ (CI Perfect care) สามารถทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 65 ปี (ต่ออายุได้ถึง 84 ปี) และคุ้มครองนานจนถึงอายุ 85 ปี
 
Q: มีโอกาสที่ค่าเบี้ยประกันโรคร้ายแรง ซีไอ เพอร์เฟ็ค แคร์ (CI Perfect care) จะปรับขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นหรือไม่?
A: เบี้ยประกันโรคร้ายแรง ซีไอ เพอร์เฟ็ค แคร์ (CI Perfect care) จะปรับตามช่วงอายุของผู้เอาประกันภัย


Q: เบี้ยประกันโรคร้ายแรง ซีไอ เพอร์เฟ็ค แคร์ (CI Perfect care) สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?
A:เมื่อซื้อประกันโรคร้ายแรง ซีไอ เพอร์เฟ็ค แคร์ (CI Perfect care) แล้ว ก็สามารถใช้สิทธิยื่นลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383 
 
Q: ประกันโรคร้ายแรง ซีไอ เพอร์เฟ็ค แคร์ (CI Perfect care) จำเป็นต้องซื้อพร้อมประกันชีวิตที่เป็นสัญญาหลักหรือไม่?
A: ประกันโรคร้ายแรง ซีไอ เพอร์เฟ็ค แคร์ (CI Perfect care) เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ต้องซื้อพร้อมประกันชีวิตที่เป็นสัญญาหลัก

ติดต่อสอบถามข้อมูล ได้ที่

 

ผจก.ดาหลิน อ่อนศรีชัย (หลิน)

ตำแหน่ง ผู้จัดการขายเมืองไทย​ประกัน​ชีวิต​ สาขาขอนแก่น

TEL : 089-5714449

Line : https://line.me/ti/p/yX2sSuUTOo

Emailonsrichaid@gmail.com

Pageเมืองไทยประกันชีวิต ผู้จัดการดาหลิน