ให้คุณเลือกความคุ้มครองและกลุ่มโรคร้ัายแรงที่กังวลได้ตามต้องการ

จุดเด่น

เพราะเราแคร์… เราจึงให้คุณเลือก ความคุ้มครองและกลุ่มโรคร้ายแรงที่คุณกังวลเองได้

จึงออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถเลือกรับความคุ้มครอง ในกลุ่มโรคร้ายแรงที่กังวลได้อย่างตรงใจ

แคร์กันไปยาวๆ ให้ความคุ้มครองถึง อายุ 81 ปี

เลือกแคร์ผลประโยชน์สูงสุด 200%*

เลือกกลุ่มโรคร้ายแรงที่กังวลได้ตามความต้องการ

กลุ่มโรคมะเร็ง

กลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด และหัวใจ

กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท และกล้ามเนื้อ

กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ

กลุ่มโรคอื่นๆ หรือกลุ่มโรคยอดฮิต

เลือกแผนความคุ้มครองระยะโรคร้ายได้เอง

ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นต่อเนื่องจนถึงระยะรุนแรง หรือระยะรุนแรงเพียงอย่างเดียว

* กรณีซื้อความคุ้มครองแบบ ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง และไม่ได้เรียกร้องผลประโยชน์ความคุ้มครองระยะเริ่มต้นมาก่อน

คำถามที่พบบ่อย

Q : จุดเด่นของ D care ดีอย่างไร ทำไมต้องซื้อ?
A : เพราะ D care มีจุดเด่นตรงที่สามารถเลือกความคุ้มครองเองได้ ตั้งแต่กลุ่มโรคร้ายแรงที่กังวล ระยะความรุนแรงของโรคร้ายแรง และเงินเอาประกันภัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
–  ผู้ขอเอาประกันภัย สามารถซื้อ D Care ได้มากกว่า 1 สัญญา โดย 1 สัญญา สามารถเลือกความคุ้มครองกลุ่มโรคร้ายแรงได้ 1 กลุ่ม และ 1 ระยะ ภายใต้เงื่อนไขห้ามเลือกกลุ่มโรคร้ายแรงร่วมกับกลุ่มโรคยอดฮิต
–  สามารถเลือกระยะความรุนแรงของโรคร้ายแรงว่าจะคุ้มครองตั้งแต่ระยะเริ่มต้นไปจนถึงระยะรุนแรง หรือ คุ้มครองแค่ระยะรุนแรง
– โดยระยะความรุนแรงของโรคร้ายแรงจะให้ความคุ้มครองที่ต่างกัน
คุ้มครองระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง ได้รับความคุ้มครองสูงสุด 200% โดยให้ความคุ้มครอง 2 ระยะ หากตรวจพบโรคในระยะเริ่มต้นรับความคุ้มครอง 100% และระยะรุนแรงอีก 100% แต่ถ้าหากตรวจพบโรคนั้นๆ ในระยะรุนแรง รับความคุ้มครองทีเดียว 200% โดยจะต้องไม่ได้เรียกร้องผลประโยชน์ระยะเริ่มต้นมาก่อน
คุ้มครองระยะรุนแรงเพียงอย่างเดียว  ให้ความคุ้มครองถึง 100%
 
Q: สนใจ D care อยากรู้ว่าคุ้มครองกลุ่มโรคร้ายแรงอะไรบ้าง?
A: D care แบ่งกลุ่มโรคร้ายแรง ดังนี้
–  กลุ่มโรคมะเร็ง
–  กลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด และหัวใจ
–  กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ
–  กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท และกล้ามเนื้อ
–  กลุ่มโรคอื่นๆ
–  กลุ่มโรคยอดฮิต
โดยไม่สามารถซื้อกลุ่มโรคยอดฮิตร่วมกับโรคร้ายแรงอื่นได้

Q: เมื่อซื้อ D care แล้วจะได้รับความคุ้มครองเลยหรือไม่?
A: โดยปกติประกันโรคร้ายแรง จะมีระยะเวลาที่ยังไม่เริ่มคุ้มครอง เพื่อป้องกันผู้ทำประกันที่รู้ว่าตัวเองป่วยหนัก ดังนั้นจึงมีเงื่อนไขที่ประกันจะเริ่มคุ้มครองภายหลังจากวันทำสัญญานับไปอีก 90 วัน
 
Q: สนใจซื้อ D care อยากรู้ว่าคุ้มครองยาวแค่ไหน?
A: หากคุณกำลังมองหาความคุ้มครองสุขภาพให้ตัวเองหรือคนที่คุณรัก แต่มีความกังวลเรื่องระยะเวลาคุ้มครอง คลายกังวลได้เลย เพราะ D care สามารถทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 70 ปี (ต่ออายุได้ถึง 80 ปี) และคุ้มครองนานจนถึงอายุ 81 ปี

Q: มีโอกาสที่ค่าเบี้ย D care จะปรับขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นหรือไม่?
A: เบี้ยประกัน D Care จะปรับตามช่วงอายุของผู้เอาประกันภัย
 
Q: เบี้ย D care สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ?
A: เบื้ยประกันนี้สามารถใช้ยื่นลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383 
 
Q: D care จำเป็นต้องซื้อพร้อมประกันชีวิตที่เป็นสัญญาหลักหรือไม่?
A: D care เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ต้องซื้อพร้อมประกันชีวิตที่เป็นสัญญาหลัก
 
Q: D care สามารถซื้อแนบกรมธรรม์เดิมที่มีผลบังคับได้หรือไม่ หรือต้องซื้อแนบกรมธรรม์ประกันชีวิตใหม่เท่านั้น?
A:  สามารถซื้อได้โดยแนบกับกรมธรรมม์เดิม หรือจะเลือกแนบกับกรมธรรม์ใหม่ก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข คือ แบบประกันภัยหลักจะต้องมีจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ ตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำของแต่ละแบบประกันภัย และ ระยะเวลาเอาประกันภัยนับแต่วันที่ขอเอาประกันต้องมากกว่า 1 ปี ขึ้นไป 

Q: ผู้เอาประกันภัยสามารถขอยกเลิกความคุ้มครอง D Care เฉพาะบางกลุ่มโรคร้ายแรง ภายใต้กรมธรรม์เดียวกันได้หรือไม่
A: การยกเลิกความคุ้มครอง D Care สามารถยกเลิกเฉพาะบางกลุ่มได้ เนื่องจากสัญญาเพิ่มเติม D Care เป็นแบบ 1 กลุ่มโรคร้ายแรงต่อ 1 สัญญาเพิ่มเติม ไม่มีผลกระทบกับสัญญากลุ่มโรคร้ายแรงอื่นๆ ภายใต้กรมธรรม์เดียวกัน

ติดต่อสอบถามข้อมูล ได้ที่

 

ผจก.ดาหลิน อ่อนศรีชัย (หลิน)

ตำแหน่ง ผู้จัดการขายเมืองไทย​ประกัน​ชีวิต​ สาขาขอนแก่น

TEL : 089-5714449

Line : https://line.me/ti/p/yX2sSuUTOo

Emailonsrichaid@gmail.com

Pageประกันดี มีสุข