การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)

เจ็บเล็กเจ็บน้อยแค่ไหนก็ไม่หวั่น เพราะเพิ่มเติมความคุ้มครองแบบผู้ป่วยนอกให้

จุดเด่น

ไม่ต้องกังวลกับอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยอย่างกระทันหัน

แบ่งเบาค่ารักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นได้

รับการรักษาในโรงพยาบาลได้สูงถึง 30 ครั้งต่อปี

หมายเหตุ : ระยะเวลาคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพที่บันทึกสลักหลังนี้แนบท้ายอยู่ และอายุสูงสุดที่สัญญาเพิ่มเติมนั้นให้ความคุ้มครองได้ โดยอัตราเบี้ยประกันภัยจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุของผู้เอาประกันภัย

คำถามที่พบบ่อย

Q: สัญญาเพิ่มเติม การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ดียังไง? ทำไมต้องซื้อ?
A: แม้เจ็บป่วยแต่ก็คุ้มครองโดยไม่ต้องแอดมิท เพราะสัญญาเพิ่มเติม การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบ OPD สูงสุด 30 ครั้ง ต่อปี ครอบคลุมค่าธรรมเนียมปรึกษาแพทย์ ค่าวินิจฉัย ค่ายา ในกรณีผู้ป่วยนอก รับความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

Q: สัญญาเพิ่มเติม การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต (สัญญาหลัก) หรือไม่
A: ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต (สัญญาหลัก) สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลได้จากตัวแทนของบริษัทฯ หรือ โทร. 1766 ตลอด 24 ชั่วโมง

Q: ซื้อสัญญาเพิ่มเติม การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) แล้วคุ้มครองเลยไหม
A: มีระยะเวลารอคอยหลังจากวันที่เริ่มทำสัญญาไปแล้ว 30 วัน จึงจะมีผลคุ้มครอง
ยกเว้น อาการเจ็บป่วย คือ
เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร
ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด
เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
ที่จะต้องรอ 120 วัน

โรคต่อมไทรอยด์ โรคลมบ้าหมู
โรคเบาหวาน โรคภูมิแพ้
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
โรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร
ที่จะต้องรอ 180 วัน
หลังจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองหรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติม (Reinstatement) ตามเงื่อนไขในสัญญา

Q: เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) จะปรับเพิ่มขึ้นตามอายุของผู้เอาประกันภัยหรือไม่
A: เบี้ยประกันภัยจะปรับตามช่วงอายุของผู้เอาประกันภัย

Q: ต้องตรวจสุขภาพก่อนซื้อสัญญาเพิ่มเติม การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) หรือไม่
A: ผู้เอาประกันภัยต้องแถลงข้อมูลสุขภาพตามความเป็นจริงให้บริษัทฯ ทราบในใบคำขอฯ ทั้งนี้การพิจารณาว่าจะขอตรวจสุขภาพหรือไม่ จะขึ้นอยู่หลักเกณฑ์และการพิจารณาของบริษัทฯ

Q: สัญญาเพิ่มเติมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) สามารถลดหย่อนภาษี ได้หรือไม่
A: เมื่อซื้อสัญญาเพิ่มเติม การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ก็สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383

ติดต่อสอบถามข้อมูล ได้ที่

 

ผจก.ดาหลิน อ่อนศรีชัย (หลิน)

ตำแหน่ง ผู้จัดการขายเมืองไทย​ประกัน​ชีวิต​ สาขาขอนแก่น

TEL : 089-5714449

Line : https://line.me/ti/p/yX2sSuUTOo

Emailonsrichaid@gmail.com

Pageประกันดี มีสุข