เก๋าสุดคุ้ม ดูแลครบ ทั้งชีวิตและอุบัติเหตุ

จุดเด่น

“คุ้มครอง คุ้มค่า เพื่อผู้สูงอายุ”

รับความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ สูงสุด 3,000,000 บาท(1)

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 25,000 บาท/ครั้ง(2)

รับเงินชดเชยรายวันรวม

สูงสุด 4,500 บาท(3) หากนอนรพ.จากอุบัติเหตุ

สูงสุด 2,000 บาท(4) จากการเจ็บป่วย

และรับเพิ่มเป็น 2 เท่าหากรักษาตัวในห้องไอ.ซี.ยู

เบาใจ ไม่ต้องสำรองจ่าย ครอบคลุมรพ. ชั้นนำกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ(5)

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปี โดยไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

หมายเหตุ :

(1) สำหรับแผน 5 โดยเป็นความคุ้มครองของแบบประกันภัยเมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) 1,000,000 บาท และความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคลสบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) 2,000,000 บาท

(2) สำหรับแผน 4 และ 5 เป็นความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ(เพื่อผู้สูงอายุ)

(3) สำหรับแผน 4 และ 5 เป็นความคุ้มครองของสัญญาพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) 2,500 บาท และ สำหรับเลือกค่าชดเชยรายวัน 2,000 ของความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน (เพื่อผู้สูงอายุ)

(4) สำหรับเลือกค่าชดเชยรายวัน 2,000 ของความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน (เพื่อผู้สูงอายุ) ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป

(5) แสดงบัตรประจำตัวผู้เอาประกันคู่กับบัตรประชาชน เฉพาะโรงพยาบาลคู่สัญญาเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย

Q: ถ้าวันที่สมัครทำประกันสุขภาพยังดี แต่เมื่อสมัครไปสักพักเป็นโรคร้ายโดยที่ไม่เคยมีประวัติมาก่อน ทางบริษัทฯ จะมีการตรวจสอบและยกเลิกความคุ้มครองภายหลังหรือไม่
A: เนื่องจากไม่มีการถามคำถามสุขภาพตอนสมัครทำประกัน บริษัทฯจึงไม่สามารถใช้สิทธิบอกล้างสัญญาได้  ทั้งนี้ความคุ้มครองจะเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อยกเว้นที่ระบุในกรมธรรม์

Q: หากเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยใน 2 ปีแรก จะได้รับผลประโยชน์ใดหรือไม่
A: กรณีหากเสียชีวิตจากเจ็บป่วยใน 2 ปีแรก บริษัทฯ จะจ่ายเงินเท่ากับเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระมาแล้ว ของแบบประกันภัยเมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) บวกด้วยเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันดังกล่าว แต่หากเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป บริษัทฯ จ่ายเต็มตามจำนวนเงินเอาประกันภัยของแบบประกันภัยเมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) ให้แก่ผู้รับประโยชน์

Q: ค่าชดเชยรายวันจะจ่ายในกรณีไหนบ้าง
“A: กรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล จะได้รับความคุ้มครองจาก สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)  และ
สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน (เพื่อผู้สูงอายุ) ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 1 เป็นต้นไป 
แต่หากเป็นกรณีเจ็บป่วย บริษัทจะคุ้มครองเงินชดเชยรายวันเมื่อนอนโรงพยาบาลจากการเจ็บป่วย จาก สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน (เพื่อผู้สูงอายุ)เท่านั้น โดยจะคุ้มครองตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไปเท่านั้น แต่ในปีกรมธรรม์ที่ 1 และ ปีกรมธรรม์ที่ 2 จะจ่ายเฉพาะการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเท่านั้น”

Q:กับข่าวลือที่มีคนแชร์กันในโลกออนไลน์ เรื่อง 9 โรคที่คนสูงอายุเป็นแล้วบริษัทประกันต่างๆ จะไม่คุ้มครอง จริงหรือไม่
A:อ้างอิงข่าวจากนสพ.โพสตูทูเดย์ ฉบับวันที่ 30 พ.ย. 2558 นายอำนาจ วงศ์พินิจวโรดม ผู้ช่วยเลขาธิการสายพัฒนาและวิเคราะห์ระบบการตรวจสอบ สำนักงานคปภ. เปิดเผยว่า หากลูกค้าทำประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ และบริษัทไม่ระบุให้ลูกค้าต้องแถลงเรื่องสุขภาพ หากลูกค้าเสียชีวิต บริษัทประกันต้องจ่ายสินไหมตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ ไม่มีสิทธิปฏิเสธได้ ดังนั้น ข่าวลือดังกล่าว จึงไม่เป็นความจริง

Q: ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ หากเกิดข้อสงสัยหรือต้องการความกระจ่างในเรื่องต่างๆ
A: สามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่าน Call Center ได้ตลอด 24 ชม.ที่หมายเลข 1766 หรือ www.muangthai.co.th หรือฝากข้อความไว้ใน inbox ทาง Facebook: Muang Thai Life.

ติดต่อสอบถามข้อมูล ได้ที่

 

ผจก.ดาหลิน อ่อนศรีชัย (หลิน)

ตำแหน่ง ผู้จัดการขายเมืองไทย​ประกัน​ชีวิต​ สาขาขอนแก่น

TEL : 089-5714449

Line : https://line.me/ti/p/yX2sSuUTOo

Emailonsrichaid@gmail.com

Pageประกันดี มีสุข